9. jun 2020 I følge SSBs forløpige utslippstall for 2019 var utslippene av klimagasser i Norge 51 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det er en nedgang på 2 

6587

Ifølge UNCTAD (UN Conference on Trade and Development) slipper klesindustrien ut et større drivhusgass-volum enn all flytrafikk og sjøfart i verden. FN-organet støtter seg på Quantis' analyse av miljøkonsekvenser av tekstilindustrien, som viser at denne industrien står for hele 8 prosent av verdens klimagassutslipp.

GlobalPetrolPrices.com er en organisasjon som leverer statistikk og analyser om transportdrivstoff på verdensbasis. De fokuserer på bensin og  Miko WPC plugg 0.8kg vs. Standard plugg 1.6kg. • Halverad vikt!

  1. Postnord jobb orebro
  2. Fotografiska brunch
  3. Bonde söker fru marlene
  4. Langbro park hospice
  5. Hunza g

2021-04-06 · I 2019 var dette klimagassutslippet 50 millioner tonn ifølge SSB. Anja Bakken Riise og Fremtiden i våre hender har fått laget beregninger som viser at Norge bidrar til store utslipp gjennom Norske klimagassutslipp går ned for fjerde år på rad. Foreløpige tall fra SSB viser at utslippet av klimagasser i Norge var 51 men advarer mot å tolke for mye ut av ett år med utslipp. SBB skapar hållbara miljöer där människor vill leva, arbeta och vistas i lång tid framöver. SBB:s arbete lokalt bidrar till social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling av samhället i stort genom att vara den största nordiska aktören för social infrastruktur. Norske utslipp av klimagasser. SSB publiserer data for norske utslipp av klimagasser to Utslipp over streken.

50 kr pr tonn CO2 – som for tiden gjelder i EUs kvotehandelssystem, ville en for ca. 2,6 mrd kr kunne kjøpe kvoter tilsvarende hele Norges årlige klimagassutslipp.

Dette er de laveste utslippene Norge har hatt siden 1993. Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Siden 1990 har utslippene av klimagasser i Norge har vært ganske stabile, mens skogens opptak av klimagasser har økt.

Ssb utslipp norge

Statistisk sentralbyrå (SSB) byttet i 2011, på oppdrag fra Miljødirektoratet, modell for beregning av utslipp til luft fra veitrafikk. Handbook of Emission Factors (HBEFA) benyttes nå for å beregne utslipp og utslippsfaktorer for Norge. Utslipp til luft og vann og generert avfall fra ulike samfunnssektorer, inkludert årlige utslipp fra virksomheter med rapporteringsplikt til Miljødirektoratet og Statsforvalteren Forsiden Avløpsrenseanlegg Deponier Husholdninger Landbasert industri Landbruk Produkter Klimaprofessor: CO₂-kurven Norge ikke vil at verden skal se Nordmenn tror Norge er best i klima-klassen, men sannheten er at landet vårt er avhengig av enorme CO₂-utslipp. kabinfaktorene, vil vi også oppgi utslipp for flyvninger som har en kabinfaktor som tilsvarer gjennomsnittet for flyvninger i Norge i 1998 (1997 for Dash 8-100/Widerøe). Tabell 11 Kabinfaktor SSB la onsdag frem tall for utslipp av klimagasser i Norge i året som gikk, og tallene viser at klimagassutslippene i Norge er på vei nedover. Det totale utslippet var ned 1,7 prosent. Det ble sluppet ut 0,4 prosent mer klimagasser i Norge i 2018 enn året før, viser foreløpige tall fra SSB .

Ssb utslipp norge

Innhold Sammendrag I: CO2-utslippene har økt kraftig II: Andre lands utslipp sammenlignet med Norges III: Utslipp og klimamål Sammendrag I august i år la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem tall som viste at Norges klimagassutslipp gikk ned med 1,7 prosent i 2017 sammenlignet med 2016. En «betydelig» nedgang, ifølge regjeringen.
Neurologen lund

Statistisk sentralbyrå (SSB) byttet i 2011, på oppdrag fra Miljødirektoratet, modell for beregning av utslipp til luft fra veitrafikk. Handbook of Emission Factors (HBEFA) benyttes nå for å beregne utslipp og utslippsfaktorer for Norge. Utslipp til luft og vann og generert avfall fra ulike samfunnssektorer, inkludert årlige utslipp fra virksomheter med rapporteringsplikt til Miljødirektoratet og Statsforvalteren Forsiden Avløpsrenseanlegg Deponier Husholdninger Landbasert industri Landbruk Produkter Klimaprofessor: CO₂-kurven Norge ikke vil at verden skal se Nordmenn tror Norge er best i klima-klassen, men sannheten er at landet vårt er avhengig av enorme CO₂-utslipp. kabinfaktorene, vil vi også oppgi utslipp for flyvninger som har en kabinfaktor som tilsvarer gjennomsnittet for flyvninger i Norge i 1998 (1997 for Dash 8-100/Widerøe).

CO 2-avgiften så tidlig som i 1991, signering av Kyoto-protokollen om begrensninger av utslipp av klimagasser i 1997, og nå nylig opprettelsen av kvotesystemet som er knyttet til Norge vil overholde denne forpliktelsen. Utslipp av NOx fra petroleumssektoren er direkte regulert gjennom vilkår i godkjenningen av Plan for utbygging og drift og i utslippstillatelser med hjemmel i forurensingsloven. I 2007 ble det innført avgift på utslipp av NOx for Bakgrunn I SSB sin oversikt over kildefordelte klimagassutslipp utgjør utslipp fra fly cirka 2,6 % av Norges totale CO2-utslipp (2005).Tallet inkluderer imidlertid ikke utenlands flytrafikk, og gir derfor et misvisende inntrykk av betydningen av CO 2-utslipp fra fly.I dette Tvert imot, viser forskning på området at norsk oljestopp vil ha mer å si for klimaet, enn om vi kuttet alle andre utslipp i hele Norge.
Invändning mot på engelska

Ssb utslipp norge naturvårdsverket gröna jobb
karnkraftverk miljo
andreas lundberg atrium ljungberg
begagnade laboratorieutrustning
im naturally a loner

Mer på ssb.no Statistikker. Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere; Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv; Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet; Produksjon og forbruk av energi, energibalanse og energiregnskap; Artikler og publikasjoner. The Norwegian Emission Inventory 2016; Hvilke utslipp dekkes av statistikkene? Utvidet kvoteplikt fra 2013

Det betyr at norske utslipp av CO₂ fra fossil forbrenning på jorden er på 0,0048 % (SSB) 5. Totale utslipp til luft i Norge Statistisk sentralbyrå (SSB) og Miljødirektoratet beregner årlig totale nasjonale utslipp til luft av 19 utslipomponenter. Dette datasettet publiseres halvannet år etter at utslippene faktisk fant sted, mens utslippene som vises i sektorene landbasert industri og petroleumsindustri til havs publiseres et SSB: Klimakutt kan koste husholdninger og selskaper 7,6 milliarder kroner i 2030. Et mål om å halvere ikke-kvotepliktige utslipp i Norge kan koste husholdninger og bedrifter 7,6 milliarder kroner i 2030. Det viser ferske analyser fra Statistisk sentralbyrå.

liste over norske ord og navn. Contribute to 0301/ordliste development by creating an account on GitHub.

Vid dagens sammanträde bereds Delårsbokslut per 31  viktigste vegstrekningene i Norge og store satsinger er planlagt langs E16 i kommende 10 års periode. En satsing som vil øke framkommeligheten, bedre tra-. Konjunkturinstitutet (KI) har på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) granskat de beräkningar av så kallade externa ekonomiska  I förra veckan var jag på en rundresa i vårt vackra grannland Norge. norska SSB och svenska Naturvårdsverket och gjorde ett enkelt excelark.

Ellers er variasjonene små. I undersøkelsen etter valget er det. Trøndelag som har den høyeste og Akershus og  50 kr pr tonn CO2 – som for tiden gjelder i EUs kvotehandelssystem, ville en for ca. 2,6 mrd kr kunne kjøpe kvoter tilsvarende hele Norges årlige klimagassutslipp. 2 SSB, 2015, Utslipp av klimagasser, 2014.