Första linjen är den eller de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp för att ett barn mår dåligt, oavsett om problemet har psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska orsaker. Första linjen ska vara dit man i första hand vänder sig när man har problem

4555

Vårdcentralen är oftast det första steget för stöd och hjälp. Därifrån kan man upp till 18 år. BUP samarbetar med barnomsorg, skola, socialtjänst och barnhälsovård. Både du som ringer till Hjälplinjen och den som svarar är helt anonyma.

Så här går det till. Utbildningen tar cirka 90 minuter att genomföra och består av text, kortfilmer, reflektionsfrågor och självtest. Innehållet är anpassat för dator, läsplatta och smart telefon. Utvärdering av korttidsfamiljebehandling vid BUP Första linjen i Lund Edvardsson, Sarah LU and Guedj, Georges LU () PPTR06 20181 Department of Psychology. Mark; Abstract (Swedish) Syftet med denna uppsats har varit att utvärdera effekten av korttidsfamiljebehandling med fokus på förändringar i familjens känslomässiga klimat och förändringar av symtom hos det barn som är identifierad Bup lund första linjen. Våra Första linjen-mottagningar erbjuder hjälp i ett tidigt skede vid lindrigare psykisk ohälsa hos barn och unga mellan 6 till och med 17 år.

  1. Nevs biler
  2. Söka rot avdrag företag

Bokmärk sidan Se tidpunkt. the link here. BUP ställer diagnos utifrån de bedömningar de gör och grundar Med insatser inom första linjen menas bland annat att arbeta med att. Därför kan första linjen se olika ut beroende på om uppdraget getts till primärvård, socialtjänst, BUP, elevhälsa, ungdomsmottagning,  Capio Farsta vårdcentral är en mottagning som har ett första linjen uppdrag för BUP tar emot barn och unga med allvarliga psykiska besvär,  på en Första linjen-mottagning eller en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, alternativt hänvisar till annan vård eller rådgivning. BUP  Aktör – Nivå: Första linjen. Barnahus Stockholm Nord. På Barnahus Stockholm Nord arbetar/samverkar polis, socialtjänst, barnmedicin och barn-  Psykiatrisk mottagning, första linjen Kristianstad.

BUP - Första Linjen. Du kan vända dig till Barn- och ungdomspsykiatrins mottagningstelefon "En väg in". Telefonrådgivningen är öppen mellan 8.00 och 16.30 

Bup lund första linjen. Våra Första linjen-mottagningar erbjuder hjälp i ett tidigt skede vid lindrigare psykisk ohälsa hos barn och unga mellan 6 till och med 17 år. BUP. Hit kan du som är Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Första linjen Lund Till oss kommer du som är barn och ungdom från 6 till och med 17 år med lindrigare psykisk ohälsa. linjen unga eller BUP. Medicinska elevhälsan kan kontaktas av första linjen unga eller BUP. efter samtycke av elev efter ålder och mognad och/ eller vårdnadshavare vid behov av fördjupad samverkan.

Det är i sådana fall som KRY kan vara ett viktigt komplement till första linjens psykiatri och BUP. Därför ser vi också samverkan med elevhälsan som ett viktigt 

Bup första linjen

Telefonen är öppen för att lämna meddelande på telefonsvarare, lämna namn på den unga det gäller och och telefonnummer så ringer vi upp inom en arbetsdag. Besöksadress: Fortunagatan 1, Visby Vid undersökning av förhållandena mellan den specialiserade vården (BUP) och första linjen framkom att det sammantaget var 5,5 % av den aktuella befolkningsgruppen som hade BUP-kontakt och 2,0 % hade kontakt med första linjen. Således är det en betydligt större andel av befolkningen som har Psykisk hälsa barn och unga (PHB) är en del av Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM) på Södertälje sjukhus och tillhör uppdraget första linjens psykiatri. PHB består av ett team av barnpsykologer som erbjuder bedömning, rådgivning och behandling för barn och ungdomar upp till 18 år som uppvisar symtom på lättare till medelsvåra besvär inom psykisk ohälsa. elevhälsan. BUP skickar remissbekräftelse, adresserat personligen till remittenten, inom 14 dagar. Första linjen unga tar ej emot remisser men egen vårdbegäran.

Bup första linjen

Aktör – Nivå: Första linjen Barnahus Stockholm Nord På Barnahus Stockholm Nord arbetar/samverkar polis, socialtjänst, barnmedicin och barn- och ungdomspsykiatrin tillsammans för att hjälpa barn som blivit utsatt för brott. Vårdbegäran till första linjen för barn och unga med psykisk ohälsa. Barnets namn: Om barnets/ungdomens mående försämras markant rekommenderas kontakt med er lokala BUP-mottagning för en snabb telefonbedömning. Första besöket brukar vi oftast vilja träffa dig och ditt barn tillsammans. Detta för att vi ska kunna skapa oss en bild av hela familjesituationen och de problem ni upplever. Under behandlingen kan vi både träffa ditt barn enskilt, dig/er som vårdnadshavare enskilt eller hela familjen tillsammans, beroende på … Barn- och ungdomspsykiatrimottagning Första linjen Kristianstad 044-309 40 04 Lasarettsboulevarden 4A, Kristianstad Ansvarsfördelning första linjen – Bup avseende barn och unga med psykisk ohälsa i Västerbottens läns landsting 2015 Ansvarig för revidering: Ansvarig och godkänd av: V-chef Helen Alskog VO-chef primärvård Håkan Larsson VO-chef medicin Jennie Liling Ståhl Kontakta bup.
Indeed jobb gavle

Om läget är akut BUP har uppdraget att bedöma och behandla medelsvåra till svåra psykiatriska sjukdomar. Vid misstanke om eller konstaterad psykiatrisk problematik av denna svårighetsgrad eller omfattning, skickas remiss till specialistmottagning.

Väntetiderna behöver också kortas för vissa mottagningar, dessa varierar mycket, några mottagningar har mindre än en månads väntetid, andra upp till fyra månader. Vid undersökning av förhållandena mellan den specialiserade vården (BUP) och första linjen framkom att det sammantaget var 5,5 % av den aktuella befolkningsgruppen som hade BUP-kontakt och 2,0 % hade kontakt med första linjen. Således är det en betydligt större andel av befolkningen som har Psykisk hälsa barn och unga (PHB) är en del av Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen (BUMM) på Södertälje sjukhus och tillhör uppdraget första linjens psykiatri. PHB består av ett team av barnpsykologer som erbjuder bedömning, rådgivning och behandling för barn och ungdomar upp till 18 år som uppvisar symtom på lättare till medelsvåra besvär inom psykisk ohälsa.
Orsaker till ischemisk stroke

Bup första linjen handelsbolag vs enskild firma
masterprogram vårdvetenskap
johan lindau stockholm
ls o
get tax transcript

BUP / Första Linjen, Lasarettet i Landskrona. Gösta Lundhs gata 17, 261 36 Landskrona. Visa på karta · 0418-454000 · E-post · Webbplats. Tyck till; Information 

Husläkarmottagningen Jakobsberg har fått i uppdrag av Stockholms Läns Landsting att ta emot barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Detta innebär att man kan skicka en remiss till oss för bedömning om det föreligger psykisk ohälsa. På vårdcentralerna finns första linjen för barn och ungas psykiska hälsa. Hit kan barn, ungdomar samt deras familjer komma för att få råd, stöd och kortare behandling vid till exempel stress, oro, nedstämdhet, ilska eller sömnsvårigheter. Det kan även handla om kriser eller konflikter i hemmet. Till oss på första linjen kan barn, ungdomar samt deras familjer komma för att få råd, stöd och kortare behandling vid t.ex. stress, oro, nedstämdhet, ilska eller sömnsvårigheter.

Första linjen psykisk ohälsa barn/ungdom i Järfälla på Husläkarmottagningen Jakobsberg. Husläkarmottagningen Jakobsberg har fått i uppdrag av Stockholms Läns Landsting att ta emot barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Detta innebär att man kan skicka en remiss till oss för bedömning om det föreligger psykisk ohälsa.

Föräldrar kan även komma utan sina barn. Barnlotsen som nås via första linjen kan hjälpa de familjer som inte vet vart de ska vända sig så de kommer rätt. Första linjen psykisk ohälsa barn/ungdom i Järfälla på Husläkarmottagningen Jakobsberg. Husläkarmottagningen Jakobsberg har fått i uppdrag av Stockholms Läns Landsting att ta emot barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Detta innebär att man kan skicka en remiss till oss för bedömning om det föreligger psykisk ohälsa. Besöksadress: Lotsgränden 3, Trelleborg Län, kommun: Skåne län, Trelleborg Postadress: BUP-mottagning, Första linjen Trelleborg, Lotsgränden 3, 231 62 Trelleborg Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) erbjuder, i nära samverkan med vårdnadshavare, första linjens hälso- och sjukvård samt specialiserad vård till barn och ungdomar, 0 till och med 17 år, med psykisk ohälsa. Alla besök på BUP är avgiftsfria.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) hjälper dig som är upp till 17 år. Kontakta dem om du har lite svårare psykiska besvär som gör att du inte orkar med vardagen och livet. Om läget är akut Se hela listan på uppdragpsykiskhalsa.se Första linjen psykisk ohälsa barn/ungdom i Järfälla på Husläkarmottagningen Jakobsberg. Husläkarmottagningen Jakobsberg har fått i uppdrag av Stockholms Läns Landsting att ta emot barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Detta innebär att man kan skicka en remiss till oss för bedömning om det föreligger psykisk ohälsa.