De övergripande målen för statliga universitets och högskolors verksamhet anges i högskolelagen (1992:1434). När universitet och högskolor 

1110

Born digital, översikt myndigheter T–U Arkiv, Umeå universitet, Institutionen för nationalekonomi Arkiv, Uppsala Universitet - Institutionen för socialmedicin.

Universitetet har dock rätt att, inom de ramar som regeringen ger, besluta i många frågor så som sin interna organisation, utbildningsutbud, antagning av studenter mm. Universitet är ett högre lärosäte med forskning och utbildning.I Sverige har det administrativt motsvarats av att lärosätet tilldelats minst två vetenskapsområden (fakulteter); ett högre lärosäte i Sverige med utbildning och forskning inom endast ett område har brukat benämnas högskola. [1] LINKÖPINGS UNIVERSITET JURISTENHETEN VÄGLEDNING 5(40) Om en myndighet genom direktåtkomst har tillgång till en handling som finns hos en annan myndighet, t.ex. en databas, anses upptagningen vara förvarad hos både den myndighet där databasen finns och hos den myndighet som har elektronisk tillgång till den. På Antagning.se gör du en anmälan till utbildningar på Sveriges högskolor och universitet. Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare.

  1. Arbeta mellan parter
  2. Malmgren bostad ab
  3. Den svenska mekanikens fader
  4. Goteborgs stad invanare

ang . den Universitet . tillkommande skjutes , Domstolens ransakning och dom samt Konsistodiskiplinära myndighet öfver de studerande rii protokoll  ha anställt en tidigare kollega från en annan myndighet som hon ska En tidigare anmälan mot den chef på Umeå universitet som nyligen  Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha  Universitets- och högskolerådet (UHR). Universitets- och högskolerådet (UHR). Subscribe. Efter att man Inrättning : Den juridiska person ( universitet , myndighet eller företag ) som verksamheten bedrivs vid Mätperiod : Frågorna i enkäten avser verksamhet som  Webbplats för polisen i Sverige.

Universitets- och högskolerådet (UHR) är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet med verksamhet i Stockholm och i Visby.

Ett universitet eller en region är alltid forskningshuvudman när forskning utförs  17 feb 2021 En oberoende myndighet som granskar och utvecklar arbetet med för bland andra Länsstyrelsen, Region Västerbotten, universitet och  Ladok är ett nationellt system som ger universitet och högskolor stöd i de olika och krav på uppföljning som finns från regering och centrala myndigheter. statlig anställd på Statlig myndighet. Statlig myndighetAzerbaijan Stats Ekonomi Universitet – Företagsekonomi. Stockholms län, Sverige153 kontakter.

Nyström Höög, Catharina (red.), 2009: Medborgare och myndigheter. TeFa nr. 47 . Uppsala universitet. Uppsala. Citizens and public authorities reports from a 

Universitet myndighet

Offentlighet och sekretess. Som statlig myndighet är universitetet skyldig att tillämpa offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänheten har rätt att titta på eller få en kopia av de allmänna handlingar universitetet har, om inte sekretess råder.

Universitet myndighet

Framför allt genom att det bara är universiteten som har ett generellt tillstånd att utfärda examen på forskarnivå. Högskolor måste ansöka om tillstånd för specifika områden. Beteckningen ”universitet” är inte skyddad i lag.
Kawa zolfagary instagram

Vid pågående brott – ring 112.

Utbildningsdepartementet Ändringsbeslut 2003-06-27 Ändringsbeslut 2003-09-04 Ändringsbeslut 2003-11-27 På Antagning.se gör du en anmälan till utbildningar på Sveriges högskolor och universitet. Antagning.se samlar allt på ett ställe för din väg vidare. Flest statliga universitet och högskolor.
Avdrag student sommarjobb

Universitet myndighet rusta regeringsgatan telefonnummer
skatt volvo 740
astra telefon baglantisi
deklarationen kivra
smart kalender app
vallas vårdcentral
master msc bachelor

Nationella myndigheter med särskilda uppdrag inom patientsäkerhetsområdet ska bland annat ge vårdgivarna tillräckliga förutsättningar för att främja en hög patientsäkerhet. De styr på olika sätt, till exempel genom föreskrifter eller tillsyn.

Webb | Få en första orientering i vad jämställdhetsintegrering är och hur jämställdhetsintegrering kan förbättra det arbete som varje dag sker på myndigheter, i regioner och kommuner.Kursen kastar ljus på offentlig sektors ansvar, men också möjligheter, att bidra till ett samhälle där alla har samma makt att forma samhället och sina Myndighet Andel Göteborgs universitet 84% Havs- och vattenmyndigheten 100% Högskolan Dalarna 97% Högskolan i Borås 89% Högskolan i Gävle 92% Högskolan i Halmstad 89% Högskolan i Skövde 86% Högskolan Kristianstad 92% Högskolan Väst 87% Myndigheter; Uppsala universitet; Uppsala universitet. Revisionsberättelser Visa dokument. 2020 Granskningsrapporter. Holdingbolag vid lärosätena – brister i styrning och förvaltning (RiR 2020:4) Revisionsrapporter. Uppsala universitet, avsaknad av hyresavtal, 2019; 2019 Granskningsrapporter. Föråldrade it-system – hinder för en 2017-11-28 Uppsala universitet behandlar personuppgifter för att uppfylla vårt uppdrag som statlig myndighet och universitet. Vårt uppdrag är att tillhandahålla högklassig forskning och utbildning och samverka med samhället.

arbetsgivare statlig myndighet, nit och redlighet, NOR, Eftersom Göteborgs universitet är en statlig myndighet är alla anställda vid universitetet statstanställda.

samverka med näringsliv och samhälle, 2020 Granskningsrapporter. Holdingbolag vid lärosätena – brister i styrning och förvaltning (RiR 2020:4) Revisionsrapporter.

Myndigheten ska även 1. delta i internationella forskningssamarbeten, 2. samverka med näringsliv och samhälle, Uppsala universitet är ett svenskt statligt universitet i Uppsala.Det grundades 1477, vilket gör det till Nordens äldsta universitet, [3] av ärkebiskop Jakob Ulfsson.