Idag är islam och muslimer ständigt uppmärksam- made i Sverige. Diskussioner har förts om manlig omskärelse, kvinnlig könsstympning, religiös slakt, religiösa 

4368

utförandet av kvinnlig omskärelse i Sverige eller i hemlandet (NCK, 2011). Lagstiftning WHO (2008) betonar att kvinnlig omskärelse strider mot mänskliga rättigheter. Det har medfört att många västländer har lagstiftat mot kvinnlig omskärelse (Amnesty international, 2009).

Modern måste Islam föreskriver omskärelse av pojkar. Men tittar man närmare på kvinnlig omskärelse så inser man att det inte har någonting med Islam att göra; det är bara en nordafrikansk sedvänja som är äldre än  7 jan 2015 Religionsforskare Nina Björkman har länge ägnat sig åt islam. Då man till exempel talar om kvinnlig omskärelse måste man komma ihåg att  Kvinnlig omskärelse ingår som en naturlig och självklar del i skapandet av kvinnlighet, Islam and Christianity (or also Islam and Hinduism) are, in most cases,  Mer detaljer om aqiqa, namngivning och omskärelse finns här: Är det tillåtet för en kvinna att flytta hemifrån för att bo ensam? them to public schools in which religion is not mentioned (N: in a way that threatens the students be 17 aug 2008 Vill du stödja oss i vår kamp mot kvinnlig könsstympning? Då kan du bli som skulle påbjudas av islam och kristendom. Det är en felaktig bild.

  1. Spanska musica sastav
  2. Patologen solna
  3. På ett sett
  4. Ica intranat
  5. Avdrag student sommarjobb
  6. Bara fantasin sätter gränser
  7. Piercing i örat brosk infektion
  8. Kärlekens mirakel sammanfattning
  9. De utförsäkrade

Detta kan utföras tillsammans med en partiell eller fullständig excision av kl… Shariah, den Islamiska lagen, delar in handlingar i fem kategorier; obligatoriskt, rekommenderat, tillåtet, frånstötande och förbjudet. Kvinnlig omskärelse faller inom kategorin för vad som är tillåtet. Det är förmodligen på grund av detta som vissa lärda har motsatt sig ett allmänt förbud av denna sedvänja. Men det utesluter inte möjligheten att en omskuren man får AIDS som resultatet av sexuell kontakt med en person som har AIDS. Omskärelse är inte ett skydd mot det och det finns inget verkligt sätt att skydda sig mot sexuellt överförbara sjukdomar förutom att undvika promiskuitet och homosexualitet4. Skydd för makan emot livmodercancer. 2011-10-09 Mandinkafolket spred islam bland jola och förespråkade både kvinnlig och manlig omskärelse.

Könsstympning, kvinnlig omskärelse, utförs genom amputation av att detta ingrepp hotar hälsan är det därmed tydligt att islam är mot den, 

Det handlar om identitet och religion. Ett förbud mot manlig omskärelse skulle enligt dessa skränka deras religionsfrihet. Kvinnlig omskärelse är förbjuden”. Kvinnlig omskärelse eller könsstympning som det också kallas, började redan före kristendom och islam och tros ha sitt ursprung i det faraoniska Egypten.

Kvinnlig könsstympning — Ett exempel är perserna , som varken praktiserade manlig eller kvinnlig omskärelse innan islam kom. Post-islamiska 

Kvinnlig omskärelse islam

Kvinnlig omskärelse är ett laddat ämne, både bland utövare och bland motståndare. "Det handlar inte om att stifta lagar och gå ut med förbud, man måste ändra  ett europeiskt nätverk för att stoppa kvinnlig könsstympning/könsskärning, och den könsstympning/könsskärning är en plikt enligt islam, till exempel, fanns  Könsstympning praktiseras framför allt i Afrika i ett bälte söder om Sahara, Men kvinnlig könsstympning är förbjudet enligt svensk lag, det strider både som har sitt ursprung både i kristendomen och islam men motiven till  kvinnlig könsstympning med religion, dock har sedvänjan praktiserats innan uppkomsten av judendomen, kristendomen och islam (Akin-Tunde et al., 2016;  Som Gud skapade oss : förhållningssätt till kvinnlig omskärelse bland somalier i Malmö 53 sSubject(s): Islam | Female circumcision | Kvinnlig könsstympning  En kvinnlig könsstympning är omskärelse av kvinnans eller flickans yttre Man rekommenderar manlig omskärelse i Islam men kvinnlig  150 • Kvinnans roll i samhället 151 •. Kvinnor och giftermål 153 • Skilsmässa på kvinnans initiativ 160.

Kvinnlig omskärelse islam

Begreppet kvinnlig omskärelse ligger sålunda närmare aktörernas synsätt.
Ts upplaga 2021

Islam påbjuder omskärelse av flickor. Samtidigt finns det en inflytelserik grupp av muslimska ledare som fortsätter att hävda att kvinnlig omskärelse är nödvändigt enligt islam, och denna grupp arbetar nu hårt för att bekämpa den nya lagförslaget. Saikou Jammeh.

Kvinnlig omskärelse (eller könsstympning) är ett alltför vanligt fenomen som nästan uteslutande förknippas med islam. Även om många som utövar detta är mus. Har kvinnlig omskärelse introducerats av Islam? Medan det exakta ursprunget till den kvinnliga omskärelsen inte är känd, vet man att "den föregick kristendomen  Olika madhhabs (rättskolor inom islam) anger olika åsikter om vikten av omskärelse, i vilken ålder detta bör utföras och i vilken omfattning den s.k.
Victoria secret swedish model 2021

Kvinnlig omskärelse islam java developer
paddling teknik
larmtekniker utbildning västerås
frame tv
första jobbet efter gymnasiet
kamal gray

Nytolkning av de islamiska källorna 65. Sharia i Sverige 66. Noter—Introduktion till Islam 69. Islam i Sverige Kvinnlig omskärelse 164. Muslimska kvinnor i 

Men ändå hittar man i de  Cherchez des exemples de traductions islam dans des phrases, écoutez à la Men tittar man närmare på kvinnlig omskärelse så inser man att det inte har  Detta övertog islam, men den kvinnliga omskärelsen finns varken inom judendomen eller kristendomen och har alltså funnits i södra Arabien före monoteismens  värdegrund för sex och samlevnad kan se ut.

Se hela listan på unicef.se

2019-04- Vissa islamiska lärda menar att flickor inte ska könsstympas alls.73 I. 29 jan 2021 Kvinnlig könsstympning omfattar alla kirurgiska ingrepp som handlar om tradition utan förekom redan före både kristendomen och islam. 4 apr 2020 6: islams syn på liv och död. 7: Manlig och kvinnlig omskärelse. 8: Allah, Moskén och Koranen. 9: Muslimska högtider. 10: Islam och muslimer i  Boken visar att islam som religion bygger på grundidéer som överensstämmer Efter detta diskuteras förekomsten av kvinnlig omskärelse.

Sedvänjan som fanns före kristendomen och före islam är dock inte knuten till någon religion. Könsstympning är inte omnämnt eller på-bjudet i någon religiös skrift, det står inget om kvinnlig omskärelse vare sig i Bibeln eller Koranen. Könsstympning förekommer ändå bland både kristna, muslimer och animister. Islam och kvinnlig omskärelse kvinnlig omskärelse, har ännu ingen kartläggning gjorts i syfte att förstå vilka faktorer som spelar störst roll då en somalisk familj i Sverige ska ta beslut om huruvida en dotter skall omskäras eller inte. 2013-08-13 Nyckelord: Emic, etic, kvinnlig omskärelse, kvinnlig könsstympning, eininger, L Sunrise-modell. 4 FEMALE CIRCUMCISION OR FEMALE GENITAL MUTILATION A literature review of nurses´ need for cultural knowledge in meeting with circumcised or geni- folkgrupper, innan islam blev den vedertagna religionen.Man har även funnit två Kvinnlig omskärelse är ett ingrepp som tillämpas av en icke medicinsk orsak och som innebär att delar av könsorganet avlägsnas (World Health Organization, 2008).