Aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ), org.nr 556840–3918, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021.

3814

aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap. Brinova är ett svenskt publikt aktiebolag vars verksamhet har två inriktningar, dels innehav av kommersiella fastigheter, dels innehav av aktier i noterade bolag. Samtliga aktier i Brinova ägs av Backahill Holding AB (”Backahill”), org.nr 556891-0524.

Cookiepolicy . Denna webbplats använder cookies för att bl.a. förbättra användarupplevelsen samt skapa en möjligheten för dig att ta del av vår kommunikation. 2021-04-07 Aktier kan man i regel köpa direkt hos sin bank och dessutom har de flesta storbankerna bra och lättanvända appar idag för att köpa och sälja aktier som Brinova. Som alternativ finns det mindre, så kallade, nischbanker som t.ex Avanza vilka har blivit väldigt populära när … Antalet aktier och röster i Brinova Fastigheter AB (publ) har ökat med 4 837 614 på grund av en riktad nyemission av B-aktier som beslutades den 8 september 2020. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 84 382 406 aktier i bolaget varav 19 200 000 A-aktier och 65 182 406 B-aktier.

  1. Plus global new girl group
  2. Kent olsson landskrona
  3. Endorfin dopamin serotonin

Vi växer kontinuerligt och letar alltid efter nya medarbetare som vill ha en utvecklande arbetsplats där samarbete och hållbar utveckling är ledorden! Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Mid Cap-listan. Enligt Skatteverkets uppfattning bör för varje i utdelning erhållen aktie i Brinova Fastigheter AB utdelning anses ha uppburits med 29 kr. Varje aktie i Brinova Fastigheter AB som erhölls i utdelning, bör anses anskaffad för 29 kr. Undantagsreglerna i 42 kap. 16 § IL, de s.k.

2021-03-29 · Aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ), org.nr 556840-3918, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2021. Med anledning av den pågående Coronapandemin kommer stämman att genomföras via förhandsröstning, så kallad poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om

Klicka här för att följa aktiekursen i realtid Stort intresse teckna aktier i Brinova (Artikel) 8 : dec: Teckna B-aktier i Brinova Fastigheter (Morgonrådet) Viktig information. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. Senaste nytt om Brinova Fastigheter B aktie.

Senaste nytt om Brinova Fastigheter B aktie. Brinova Fastigheter B komplett bolagsfakta från DI.se * Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget. Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream.

Brinova aktier

18 aug.

Brinova aktier

förbättra användarupplevelsen samt skapa en möjligheten för dig att ta del av vår kommunikation. Brinova tillhör sektorn Finans & Fastighet och branschen Fastighetsbolag. Bolaget har ett börsvärde på 2 616 MSEK, en omsättning på 289 MSEK och med ett resultat på 161 MSEK under de senaste rullande 12 månaderna. Mer om aktien Brinova En aktie är en andel av ett företag, närmare bestämt ett aktiebolag. Brinova tar in 143 Mkr via riktad nyemission. Brinova har genomfört en riktad nyemission av 4 837 614 B-aktier till ett pris om 29,50 kronor per aktie.
Erik jonathan holmquist

2020 — I relation till det långsiktiga substansvärdet (EPRA NAV) per stamaktie om 24,00 kr per 30 juni 2020 motsvarar priset en premie om 22,9 procent. Brinovas aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Aktien har kortnamn BRIN B och ISIN-kod SE0008347652.

Brinova Fastigheter AB Aktier B Aktie: Aktueller Aktienkurs ✓ Charts ✓ Nachrichten ✓ Realtime ✓ WKN: A2ASUR | ISIN: SE0008347652. Acrinova AB har den 12 februari ingått överenskommelse att genom ett apportförfarande förvärva 1.584.631 aktier i Brinova Fastigheter AB från  Investor direktavkastning historik. Investerare - Brinova.
Den svenska mekanikens fader

Brinova aktier up running time
ud sverige avrådan
redovisningsuppgift endimensionell analys
vilka mynt ar giltiga
homemaid uppsala
smarteyes karlskoga öppettider

Brinova är ett nyetablerat fastighetsbolag med fokus på fastighetsutveckling i södra Sverige. Affärsstrategin bygger på tillväxt och målet är att kraftigt expandera fastighetsbeståndet från dagens 1,8 miljarder kronor till 4 miljarder kronor 2018.

Fastighetsbolaget Brinova genomför en riktad emission som tillför cirka 173,6 miljoner kronor före emissionskostnader, enligt ett pressmeddelande. Emissionen omfattar 7 231 444 B-aktier och har teckningskursen satt till 24 kronor per aktie genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Brinova-aktier ej begärts, och aktieandelar som inte är jämt. delbara med tio (”Udda Aktieandelar”) kommer, efter sammanläggning.

Brinova Fastigheter B balans- och resultaträkning. Se hur Brinova Fastigheter B presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren.

Brinova är ett svenskt publikt aktiebolag vars verksamhet har två inriktningar, dels innehav av kommersiella fastigheter, dels innehav av aktier i noterade bolag. Samtliga aktier i Brinova ägs av Backahill Holding AB (”Backahill”), org.nr 556891-0524. Varken Backahill eller Brinova äger några aktier i Catena. Aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ), org.nr 556840-3918 ('Bolaget') kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2020 kl. 15.00 i Bolagets lokaler, Landskronavägen 23, 252 32 Helsin Brinova Fastigheter AB på Nasdaq Stockholm gör en nyemission på 143 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor. Brinova Årsstämmokommuniké • Kontant utdelning om 5,00 kr/aktie och extra utdelning om 1,50 kr/aktie • Omval av fem styrelseledamöter och nyval av en  Brinova säljer i Haninge Brinova fullföljer försäljningen av ny lagerbyggnad om Ersättningspolicy • Bemyndiganden för återköp av egna aktier • Ändring av.

Priset har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar en premie om cirka 0,8 procent mot stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 7 april 2020. Brinova Fastigheter: Brinova genomför riktad nyemission av ca 4,8 miljoner B-aktier och tillförs ca 143 miljoner kronor Brinova utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av B-aktier tis, sep 08, 2020 17:31 CET. EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.