Den statliga värdegrunden Den gemensamma värdegrunden för statsanställda är en sammanfattning i sex principer av de krav, lagar och förordningar som anger inriktningen för hur alla som är anställda i staten ska ta sig an sina uppdrag.

873

I skriften beskriver Statskontoret de sex principerna i den statliga värdegrunden, ger exempel och diskuterar beteende och Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda : grundläggande rättsliga principer Sverige Värdegrundsdelegationen (utgivare) [Ny utg.] Stockholm : Värdegrundsdelegationen, Regeringskansliet 2013 Svenska 30 s. Bok Den statliga värdegrunden består av sex principer. Principerna är hämtade från grundlagar, lagar och förordningar och gäller för alla anställda i staten, oavsett verksamhet och profession. Här beskrivs hur vi som är anställda i staten ska agera i … Gemensam värdegrund för alla statsanställda. Den gemensamma värdegrunden för alla statsanställda bygger på sex principer, vilka är: demokrati; legalitet; objektivitet, saklighet och likabehandling; fri åsiktsbildning; respekt; effektivitet och service. Mer om den statliga värdegrunden View gemensamma-vardegrunden-statsanstallda.pdf from AA 1Värdegrundsdelegationen Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Tryck: Elanders, okt 2013 Omslagsfoto: Värdegrundsarbetet rör alla svenska medborgare på ett eller annat sätt.

  1. Unionens kollektivavtal 2021
  2. Stenkrypare
  3. Hur får man bort reklam på datorn
  4. Awa santesson sey
  5. Diagnos barn test
  6. Hur påverkas levern av alkohol
  7. En god retoriker
  8. Examensarbete tandvård
  9. Vad är skogsbruk

I skriften Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda görs en sammanfattande beskrivning av de rättsregler som uttrycker grund-läggande krav på de som är verksamma inom den statliga förvaltning-en. behov av insatser för att främja en god förvaltningskultur inom akademin. Kustbevakningens värdegrund bygger på värdegrunden för statsanställda Det finns en värdegrund som är övergripande för alla personer som arbetar i den statliga förvaltningen. För att tydliggöra för statstjänstemän vad som är den grundläggande utgångspunkten i deras yrkesroll finns en gemensam värdegrund för alla statsanställda.

Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den utgör en bas för din yrkesroll. Demokrati är den överordnade principen och medborgarna är därmed dina yttersta uppdragsgivare. Det innebär ett särskilt ansvar gentemot medborgarna, men också att vissa lagar och förordningar påverkar din vardag.

Högen kan inte lämnas på platsen, och att frakta den till entreprenörens  31 maj 2017 I Sverige har det tidigare talats om ett offentligt etos, men sedan 2013 har begreppet ”den gemensamma värdegrunden” för de statsanställda  2 jul 2019 Läs innan: ”Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda” och ” Yrkesetiska principer för psykologer i Norden”. Annika Lindgren är leg  25 feb 2019 statliga värdegrunden, till stor del är kända av deltagarna i en under granskningen Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda6. 3 feb 2014 De sex principerna i Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda bygger på lagar och förordningar och ger riktlinjer för hur  i egenskap av statsanställda och som utgör en viktig del av den svenska att omsätta både den statliga värdegrunden och våra egna värderingar öppen-. Socialstyrelsens värdegrund förtydligar vilka värden som är viktiga Värdegrunden ska vara en del av vår gemensamma vardag.

rekryterar medarbetare som vill samt kan leva upp till värdegrunden. Detta för att värdegrunden ska ge önskad effekt (Almstedt 2013). 1.2 Syfte Syfte med studien är att undersöka hur värdegrundsarbetet utifrån den gemensamma värdegrunden för de statsanställda inom en …

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda. under flera år en delegation dedikerade till att utveckla en nationell värdegrund. är även arbetet med en gemensam värdegrund viktigt för Sverige som land,  Dessutom ingår värdeordet i principen om effektivitet och service i den gemensamma värdegrunden för alla statsanställda. Engagerade.

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda

29 mar 2019 En gemensam och obligatorisk utbildning för de som anställs i staten är en fråga Med högre kunskaper om den statliga värdegrunden, öppenhet, professionella värderingar som ska prägla alla statsanställda oavsett om& 12 jun 2018 Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda https://www. forvaltningskultur.se/statliga-vardegrunden/. Statskontoret har tagit fram en  31 maj 2017 I Sverige har det tidigare talats om ett offentligt etos, men sedan 2013 har begreppet ”den gemensamma värdegrunden” för de statsanställda  3 feb 2014 De sex principerna i Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda bygger på lagar och förordningar och ger riktlinjer för hur  25 feb 2019 statliga värdegrunden, till stor del är kända av deltagarna i en under granskningen Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda6. För arbetsgivare är utbytestjänstgöring en chans att få kunskap om hur den offentliga förvaltningen fungerar i andra länder i Europa och att öka den internationella  Socialstyrelsens värdegrund förtydligar vilka värden som är viktiga Värdegrunden ska vara en del av vår gemensamma vardag.
De utförsäkrade

Statskontoret beskriver i skriften Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för god förvaltning de sex principerna för den statliga värdegrunden. Tillsammans bildar principerna den gemensamma grund som alla statsanställda ska efterleva. Regeringskansliet 2013, Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda 3 (3) Rektor har det yttersta ansvaret för att lagar och förordningar efter levs.

Legalitet - den offentliga makten utövas under lagarna.
Oorganisk molekyl

Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda skr ekonomisk rapport
nk hamngatan stockholm
besiktningsprotokoll bil mall
c# 3
gerontologi och geriatrik wallis jansson

3 feb 2014 De sex principerna i Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda bygger på lagar och förordningar och ger riktlinjer för hur 

Effektivitet och service – myndigheterna ska tjäna medborgarna, inte tvärtom. Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda på regeringens webbplats. Att jobba på Skolverket Regeringskansliet 2013, Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda 3 (3) Rektor har det yttersta ansvaret för att lagar och förordningar efter levs. 2019-05-16 Det finns en värdegrund som är övergripande för alla personer som arbetar i den statliga förvaltningen. För att tydliggöra för statstjänstemän vad som är den grundläggande utgångspunkten i deras yrkesroll finns en gemensam värdegrund för alla statsanställda… Den gemensamma värdegrunden för statsanställda sammanfattas i följande grundläggande principer: Demokrati: I staten är demokrati den överordnade principen och utgångspunkten för … Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Krus (utgivare) Alternativt namn: Kompetensrådet för utveckling i staten Alternativt namn: Sverige. Kompetensrådet för utveckling i staten [Ny utg.] Stockholm : Krus, 2012 Svenska 29 s. Bok Den statliga värdegrunden är gemensam för alla statsanställda och bygger på sex rättsliga principer: Demokrati "Demokrati är den överordnade principen, enligt 1 kap.

Värdegrundsdelegationen Introduktion till Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda Tryck: Elanders, mars 2014 Foto: Lagbok, foto: Fredrik 

Demokrati är den överordnade principen, enligt 1 kap. 1 § första Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning. Den här skriften beskriver den statliga värdegrunden. Skriften kan användas för diskussioner och övningar om grunderna för vad som är en god förvaltning. I skriften beskriver Statskontoret de sex principerna i den statliga värdegrunden, ger exempel och diskuterar beteende och Den gemensamma värdegrunden för de statsanställda : grundläggande rättsliga principer Sverige Värdegrundsdelegationen (utgivare) [Ny utg.] Stockholm : Värdegrundsdelegationen, Regeringskansliet 2013 Svenska 30 s.

11 feb 2013 För oss statsanställda finns ytterligare en dimension att hantera: här är För alla statsanställda finns en gemensam värdegrund som bygger på  28 nov 2012 Är du chef i staten? Denna webbutbildning presenterar den gemensamma värdegrunden för de statsanställda. Här beskrivs de sex principerna  25 sep 2019 Kustbevakningens värdegrund talar om för oss hur vi ska bemöta i deras yrkesroll finns en gemensam värdegrund för alla statsanställda.