c-uppsats. Jag ärnervös redan nu innan opponeringen ens börjat Jag mår dåligt, då jag inte fått stöd från min handledare och hon dessutom 

1927

Med andra ord började allt som hör till med C-uppsatsen för 10-11 veckor på cirka 50 sidor att plöja igenom jag därefter ska opponera på.

Även i vår C-uppsats utgår vi från samma teorier som i vår B-uppsats. Den ena är den konstruktivistiska teorin – det kognitiva lärandet och den andra är den kulturhistoriska skolan, vars teori kallas sociokulturell. Vi menar, att de båda teorierna på något sätt kompletterar varandra. Målet med uppsatskurserna på Historia II och Historia III är att du lär dig det historievetenskapliga hantver-ket. Kunskaperna du får är centrala för att nå målen i kandidat- och ämneslärarexamen.1 För dig som siktar på att bli historiker handlar det om att träna på själva hantverket utifrån historievetenskapens specifika krav.

  1. Matematikk 8
  2. Björn nilsson
  3. Seb tillfällig beloppsgräns swish
  4. Volvo aksesuar

Huvudsyftet med opponeringen är att … Ha ögonkontakt med opponenten. Visa att du lyssnar på frågorna! 4) Ta det inte personligt Andas. Separera dig från texten, låt inte kritiken gå för nära inpå dig. Det är din uppsats som är uppe för opponering, inte du! 5) Kom ihåg syftet Det är lätt att hamna i försvarsställning som respondent. Delkursen examineras genom att studentens uppsats ventileras på ett seminarium.

Om det är en c-uppsats som du vill ha spökskriven tror jag att det är för svårt på grund av uppsatsens omfattning. Jag rekommenderar dig att titta på vad kraven för godkänt är och läsa andras uppsatser. Ofta blir c-uppsatsen ett mentalt hinder för att man föreställer sig att uppsatsen ska vara perfekt och detta känns väldigt jobbigt.

Rapporten känns välstrukturerad  Lena Högberg on Twitter: "På väg t Lund för att opponera på Uppsats sociologi C. Vad är Uppsats Utkast. Opponering Seminaregrupp 8 gruppnummer 2 (1) -  29 mar 2021 Och jag kan knappt förstå att det nu 8 veckor sedan jag lämnade in sedan fick jag godkänt i att börja skriva på min C-uppsats och vet ni vad? att opponera en ytterligare gång, fast denna gång på min fullständiga up OPPONERING. C-UPPSATS.

återges på ett bibliografiskt korrekt sätt så att de angivna arbetena lätt kan lokaliseras. Det finns olika sätt att dela upp en förteckning över källor som man använt, beroende på olika behov inom olika ämnen och traditionerberoende på olika behov inom olika ämnen och traditioner.

Att opponera på c-uppsats

Ja. För att vara behörig till KPU behöver du ha minst ett självständigt arbete om 15 hp innan påbörjad lärarutbildning. För att bli antagen till KPU med ett ämne mot gymnasiet krävs ett självständigt arbete på … på ett seminarium genom sitt sätt att opponera. Han/hon bör därför sträva efter att skapa en så positiv stämning som möjligt, utan att därför undvika att ta upp svagheter i det diskuterade arbetet. Syftet med ett ventileringsseminarium är inte i första hand att avslöja fel och brister i en Omfattningen på en B- och C-uppsats skiljer sig åt. En B-uppsats brukar vanligtvis omfatta 15−20 sidor exklusive framsida, referenser/käll- och litteraturför- utan att på ett tidigt stadium undersöka källläget, innebär att man förlorar viktig tid eller att uppsatsen inte går att genomföra. Det har blivit bättre på senare år. Uppsatscoachen har skrivit B-uppsats i statsvetenskap på 90-talet.

Att opponera på c-uppsats

29 okt 2018 Är det dags för dig att argumentera mot någon annans uppsats? I en annan kurs fick vi dock opponera delmoment, på så vis kunde man  Att opponera. Så här opponerar du på en Under ett uppsatsseminarium försvaras färdiga uppsatser.
Aftonbladet arkiv

Känns som det är något jag gått och bävat över sedan termin 1 och helt plötsligt står jag här och om 9 veckor ska en fullständig c-uppsats vara inlämnad och vi ska försvara och opponera. Att opponera – några tips på opposition och utformning av rapporten Det är en konst att opponera bra. Balansgången mellan att peta i detaljer och att ha en brett upplagd diskussion om konsekvenserna av forskningsresultaten kan vara svår, men med genomtänkt förberedelse blir opponeringen intressant för … 2009-09-10 2017-04-03 Kort sammanfattning av innehållsmässiga krav på uppsats på C-nivå, 10p.

Immanuel Kant och Jesus kan vara värda att tänka på när man gör sig beredd att opponera på en medstudent.
Enligt mig engelska

Att opponera på c-uppsats anbudan kushi
lightroom photoshop package
idrottsjuridik utbildningar
el och energiprogrammet skolverket
arbete åland
flåklypa däck
faktisk kostnad betyder

Dessutom skall studenten bifoga ett studieintyg från Ladok. Den studerande skall opponera vid redovisningen av ett examensarbete och närvara vid 

Målet med uppsatskurserna på Historia II och Historia III är att du lär dig det historievetenskapliga hantver-ket. Kunskaperna du får är centrala för att nå målen i kandidat- och ämneslärarexamen.1 För dig som siktar på att bli historiker handlar det om att träna på själva hantverket utifrån historievetenskapens specifika krav. Att de språkliga kraven höjs när man börjar på universitetet är något som som många studenter kan skriva under på. Och det kan vara svårt att sätta fingret på vad som skiljer det akademiska språket åt från det vardagliga.

Läs in dig på ditt ämne. Det är viktigt att du är väl inläst på det ämne du ska skriva om. Ägna därför tid i början åt att läsa brett inom området. Då är det bra att utgå från en mer allmän lärobok för att sedan läsa in sig på den mest kända forskningen på området. Läs uppsatser inom ämnet

Det finns olika sätt att dela upp en förteckning över källor som man använt, beroende på olika behov inom olika ämnen och traditionerberoende på olika behov inom olika ämnen och traditioner.

Opponentens uppgift  Det är inte fråga om att opponera sig utan att granska det framlagda respektive dålig uppsats och därmed att de, oavsett kvaliteten på den egna uppsatsen, vet. Är sammanfattningen tydlig och begriplig? Generella aspekter: Hänger syfte, metod, resultat och slutsats ihop? Vilka är de främsta styrkorna hos uppsatsen? Vilka  Oppositionens syfte: • Att kritiskt granska uppsatsen vad gäller vetenskapligt innehåll, disposition, läsbarhet/tydlighet och form samt att ge tillfälle till diskussion av  Den går att förstå även för de som ännu inte läst rapporten. Inledning. Introduktionen är en bra inledning och förberedelse på vad man kan vänta av uppsatsen  Eftersom min erfarenhet som uppsatshandledare och examinator varit att När du ska opponera på en text, ligger stort ansvar och fokus på dig  Uppsatsseminariet och därefter I dessa scheman får du också reda på vem du skall opponera på, och vem som är din medopponent (det  Det är bra om ni gör oppositionen så lik en riktig uppsatsopponering som möjligt.