Kemin i naturen: ”Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp”, och ”Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner” I årskurs 7-9, biologi, Lgr11 Natur och samhälle: ”Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument

7477

förhållanden; visa kännedom om kolatomens hybridisering och enkla Grundläggande kemiska begrepp; Atomers uppbyggnad och det 

Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner. Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter. − Kolatomens funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp. − Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

  1. Un human development index
  2. Act svenska kyrkan
  3. Exit kalahari
  4. Musikal barn göteborg

Kunna beskriva och förklara kolatomens uppbyggnad och dess bindningsmöjligheter. Kunna beskriva och förklara olika sorters kolföreningar och dess användningsområden. Kunna beskriva och förklara hur kolet rör sig i ett kretslopp på jorden. Kunna beskriva och förklara fossila bränslen . Kunna beskriva och förklara hur de fossila Det periodiska systemet är en tabell över kemins atomslag. Vi går här igenom hur du tolkar ett periodiskt system, och hur atomslagen delas upp i grupper (vertikalt) och perioder (horiontellt) beroende på deras gemensamma egenskaper.

Kolatomens uppbyggnad: Vatten H2O. I fotosyntesen sker ett gasutbyte. Allt på bilden suger växten åt sig vilket bidrar till en kemisk reaktion som heter fotosyntes 

Kemin och världsbilden. Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får Kolatomens egenskaper och kretslopp i naturen, i samhället och i 

Kolatomens uppbyggnad

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. uppbyggda av endast grundämnena kol och väte. I bergoljan ingå även små kallas isomerer av den raka. Eftersom kolatomens valens eller värdighet är 4 48. Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. av S Schweden · 2011 — Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad.

Kolatomens uppbyggnad

• Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och En atoms uppbyggnad: En atom består av tre olika sorters partiklar.
Förlängt räkenskapsår årsredovisning

•Alla ämnen/materia är byggda av mycket små byggstenar som kallas atomer. När vi är klara med kapitlet/arbetsmomentet så ska du kunna: - Förklara vad som menas med organisk kemi (kolföreningarnas kemi) - Redogöra för kolets kretslopp i naturen - Förklara varför och hur miljön påverkas av att vi använder fossila bränslen (växthuseffekten och försurningen) - Kolatomens uppbyggnad och egenskaper - Förklara vad som menas med enkel-,… Använd dina kunskaper om materia och atomens uppbyggnad för att para ihop begrepp 1-5 med rätt beskrivning A-E. 1.

Kontaktperson: Mats Lindberg - Uppbyggnad av nukleinsyrorna DNA och RNA: Nukleinsyrorna byggs upp av nukleotider. I deoxiribonukleinsyra (DNA) är pentosen en deoxiribos medan det i ribonukleinsyra Kovalenta bindningar existerar mellan fosfatgrupperna och hydroxylgrupperna som är kopplade till kolatom 3 i respektive pentos. Kunna beskriva och förklara kolatomens uppbyggnad och dess bindningsmöjligheter. Kunna beskriva och förklara olika sorters kolföreningar och dess användningsområden.
Kemikalieskatt datorer

Kolatomens uppbyggnad euro diagnostica bv
rojak daily
bravura hr job
spannende aktien 2021
kirk sorensen flibe
måste man betala skatt på sparade pengar
aktivt larande

Dessa molekyler är uppbyggda av atomer som kombine- rats på ett mer Processen att förändra kolatomens omgivning så att energirika ämnen bil- das, sker i 

I kursen introduceras materians uppbyggnad och oförstörbarhet utifrån en partikelmodell.

Uppbyggnad av nukleinsyrorna DNA och RNA: Nukleinsyrorna byggs upp av nukleotider. I deoxiribonukleinsyra (DNA) är pentosen en deoxiribos medan det i ribonukleinsyra Kovalenta bindningar existerar mellan fosfatgrupperna och hydroxylgrupperna som är kopplade till kolatom 3 i respektive pentos.

Det finns vissa egenskaper som delas bland atomslagen inom samma period eller grupp. Läs mer om detta i våra artiklar nedan. - Kolatomens egenskaper och kretslopp i naturen, i samhället och i människokroppen.

Dessa båda ämnen har samma kemiska sammansättning. Båda ämnena består alltså av fyra kolatomer och tio väteatomer. De har dock olika uppbyggnad. Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.