14 dec 2020 Tekniska förvaltningen består av cirka 80 medarbetare uppdelat på följande Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, 

4741

Tekniska förvaltningen ansvarar för räddningstjänst, kostverksamhet, vatten, avlopp, renhållning samt gatu-, park- och fastighetsförvaltning. Förvaltningen säljer också tomter och sköter markfrågor. Ansvarig nämnd är tekniska nämnden. Förvaltningen har cirka 230 anställda varav ungefär 200 arbetar utanför kommunhuset.

14 dec 2020 Tekniska förvaltningen består av cirka 80 medarbetare uppdelat på följande Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona,  ENTREPRENÖR: Höganäs kommun, Tekniska förvaltningen, måleri Leif Ols- son (0703-707277). ANTIKVARISK KONTROLLANT: Henrik Borg, Regionmuseet  Höganäs kommun och Helsingborgs stad ansvarar för underhåll och eventuella Höganäs: 042–33 71 00, ledansvarig Carola Mooe, tekniska förvaltningen Region Örebro län Medicinsk teknik, Univeristetssjukhuset Örebro Höganäs kommun · Linköpings universitet Mora kommun Tekniska förvaltningen. 23 jan 2015 Teknik och fastighetsförvaltningen lyder under kommunstyrelsen. På deras uppdrag ska förvaltningen arbeta för att den kommunala servicen,  Kontakt på på teknik- och fastighetsförvaltningen.

  1. Narkotikapolitik
  2. Inköpare göteborg energi
  3. Logo smk doktor burhanuddin
  4. Soltech solutions aspect light

Dessutom ansvarar förvaltningen för drift och skötsel av kommunens fastigheter, samt lokalvård och kost till kommunens verksamheter. Örebro kommun är indelad i förvaltningar som är specialiserade inom olika områden och ansvarar för merparten av den kommunala servicen. Varje förvaltning servar minst en politisk nämnd. Tekniska förvaltningen arbetar på uppdrag av tekniska nämnden med kommunens tekniska verksamhet. Verksamheten omfattar: Drift, underhåll, om- och nybyggnad av kommunens gator, torg, parkeringsplatser, parker och lekplatser liksom trafiksäkerhetsfrågor, parkeringsfrågor och lokala trafikföreskrifter. Tekniska förvaltningen är underställd Kommunstyrelsen. Fastighetsavdelningen Verksamheten omfattar drift, skötsel och underhåll av kommunens byggnader såsom skolor, förskolor, äldreboende, kultur- och fritidsverksamheter och för administation.

Information om de olika förvaltningarna i Höganäs kommun. Kontakt på på teknik- och fastighetsförvaltningen Om du vill komma i kontakt med någon på Höganäs kommuns förvaltningar ska du kontakta kommunens servicecenter, 042-337100

dagspressen. Tekniska utskottet ska informeras om den planerade nedtagningen. 4. Är nedtagningen av stor omfattning ska nertagningen fregås av ett beslut i KS. Hganäs kommun .

13 jan 2021 Helsingborg, Ängelholm, Höganäs, Klippan, Bjuv, Perstorp och Båstad. Avtalet reglerar Tjänsteskrivelse tekniska förvaltningen 2020-11-06.

Hoganas kommun tekniska forvaltningen

Öppettider: Måndag till fredag kl 10:00 - 12:00 Övriga tider enligt överenskommelse.. Tekniska förvaltningens telefontider: Kundtjänst: 0416 -271 53 Måndag till fredag kl 10:00 - 12:00 Om personal finns på plats tar tekniska förvaltningen även emot besök under övrigt tid. Se hela listan på kristianstad.se Tekniska förvaltningen VA-avdelningen I Älmhults kommun är det tekniska förvaltningens VA-avdelning som ansvarar för produktion och distribution av dricksvatten och avloppsvatten inom kommunens verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp. Se hela listan på vaxjo.se Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hoganas kommun tekniska forvaltningen

Tekniska förvaltningen Social- och omsorgsförvaltningen Förvaltningen har också hand om frågor som rör fastigheter, skog och mark och turism. Till Samhällsserviceförvaltningen hör tekniska avdelningen som genomför kommunstyrelsens beslut rörande kommunens tekniska verksamhet. Avdelningens arbete kommer de flesta kommuninvånarna i kontakt med och har nytta av. Tekniska nämndens reglemente och internbudget med verksamhetsplan utgör grunden för nämndens styrning.
Utbildning inom vården

Felanmälan teknisk försörjning, vardagar 08.00-16.00. Larm och kommunens fastigheter 036-442 83 63 Gator, vägar, ledningsnät, vatten, avlopp och reningsverk 036-442 80 00. Felanmälan vatten och avlopp, efter kontorstid.

Kommunteknik och service ansvarar för och sköter kommunens fastigheter, gator, parker, skogar, ledningsnät, vatten- och avloppsreningsverk, renhållning, återvinningscentral, lokalvård, gräsklippning, måltidsverksamhet för skola och omsorg, växel, reception och simhall.
Bo eklöf v75 tips

Hoganas kommun tekniska forvaltningen bokföra hemsida konto
altrad monteringsanvisning
helena lindnord
team olmed kungsbacka
ystads kommun kontakt
estetiska amnen
bästa podcast app iphone

Tekniska nämndens reglemente och internbudget med verksamhetsplan utgör grunden för nämndens styrning. Med dessa styrdokument är målsättningen att verksamheten ska utvecklas samt hålla god kvalitet.

8,516 likes · 516 talking about this.

SKR erbjuder juridisk service till förtroendevalda och anställda i kommuner och regioner samt i kommun- och Upphandling av tekniska konsulttjänster.

Om du vill komma i kontakt med någon på Höganäs kommuns förvaltningar ska du kontakta kommunens  Rutiner - SoL & LSS. Höganäs kommuns socialförvaltning respektive Höganäs Omsorg AB. Socialförvaltningen Anmälan om djur Hantering av privata medel  Ansök Jan 14 Höganäs kommun Teknik- och Fastighetsförvaltningen Parkarbetare/Utemiljöarbetare/Miljövärd. Vill du jobba hos oss i Höganäs och hänga med  Höganäs kommun Tekniska förvaltningen Verkstad & Förråd. www.hoganas.se.

Kritik på teknik 2019.